Bläddra

Svart gryning : fascismen i Finland, 1918-44

Kategorier: Europas historia Fascism och nazism Historia Historia och arkeologi Politik och statsskick Politiska ideologier Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Svart gryning : fascismen i Finland, 1918-44

Kategorier: Europas historia Fascism och nazism Historia Historia och arkeologi Politik och statsskick Politiska ideologier Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Det prisbelönta pionjärverket Svart gryning skärskådar den finska fascismens utveckling och dess oerhört stora inflytande över det finska samhället 1918 44. Under den tiden spreds den hatiska världsbilden öppet och fick stöd av näringslivets och samhällets toppskikt.
För första gången ges här en heltäckande bild av den finska fascismen under mellankrigstiden och andra världskriget, dessutom visas hur ideologin levt vidare och hur nära vårt grannland faktiskt var en fascistisk statskupp. 

Boken tilldelades Statens pris för informationsspridning av finska undervisnings- och kulturministeriet 2017.
Ur motiveringen: Verket är skrivet av experter inom det ämne och den tidsepok som behandlas. Trots sina närmast skönlitterära förtjänster bygger det på den nyaste forskningen, och källundersökning i arkiv.   Det är bara februari, men årets viktigast fackbok har redan utgivits. Länsi-Suomi 

Svart gryning är ett ovanligt skarptarbete inom den historiska forskningen.
Aamulehti 

Dennalysande nya bok lyfter fram ett bortglömt kapitel i den finska politiskahistorien
Voima

AAPO ROSELIUS (f. 1975) harbedrivit omfattande forskning om det finska inbördeskrigets och 1920- och1930-talens historia. Han har skrivit flera böcker, bland dem I bödlarnas fotspår. oula silvennoinen (f. 1970) är särskiltkänd för sina böcker om Finlands smärtsamma år under andra världskriget. marko tikka (f. 1970) har skrivit fleraböcker om det finska inbördeskriget och den efterföljande tiden.