Bläddra

Svensk bostad 1850-2000

Kategorier: Teknik, ingenjörsvetenskap etc.

Svensk bostad 1850-2000

Kategorier: Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här

Bostad och boende är en central del av vår kulturhistoria och vår själv­förståelse. ­Bostadsbyggandet har starkt präglat de svenska städerna och vårt vardagsliv.

Svensk bostad 1850–2000 är en samlad samtida svensk bostadshistoria. Detta verk beskriver den svenska bostadens utveckling från att vara sämst i Europa vid sekelskiftet 1900, fram till en standard som är bland de allra högsta nu 100 år senare. I boken beskrivs hur bostadsbyggandet under 1920- och 1930-talen blev en ­viktig politisk fråga och utvecklingen av bostadsbyggandet under folkhems­epoken när den svenska bostaden under ett halvt decennium var arkitektur i världsklass. ­Boken skildrar också hur nya perspektiv på trafik och skala formade bostads­byggandet under 1960- och 1970-talens rekordår. Avslutningsvis beskrivs reaktionerna mot miljonprogrammet och protesterna mot ­rivningarna av gamla stadskärnor under 1970- och 1980-talen, samt ­bostadens avpolitisering under ­slutet av 1900-talet.

Svensk bostad 1850–2000 vänder sig till alla bostadsintresserade. Arkitektstudent­er, praktiskt verksamma arkitekter, bostadsbyggande företag och organisationer, men också till de som vill ha större förståelse och kunskap om den egna bostaden eller bostadshuset man planerar flytta till.

Det byggs och har byggts fantastiska bostäder i Sverige. Förhoppningsvis inspirerar alla redovisade bostadshistoriska projekt till fortsatt utveckling inom ämnet boende och bostad.