Bläddra

Svensk nazism och historiebruk : Flottan och örlogsstaden Karlskrona

Kategorier: Historia och arkeologi
Köp här

Svensk nazism och historiebruk : Flottan och örlogsstaden Karlskrona

Kategorier: Historia och arkeologi
Köp här
Den gängse bilden är att Karlskrona alltsedan 1930-talet varit ett fäste för nazismen i Sverige, och att de nationalsocialistiska idéerna först fick spridning genom officerare i den svenska flottan. Harry R:son Svensson, doktor i historia vid Stockholms universitet, menar att detta inte stämmer och att det är en myt att Karlskrona skulle ha varit ett nazistfäste. Namnkunniga svenska nazismforskare har hävdat att 1990-talets nazistiska grupperingar i Karlskrona var arvtagare till 1930-talets nazister och att det skedde ett arvskifte på 1970-talet. Författaren Karl N Alvar Nilsson har å sin sida gjort gällande att nazismen inom den svenska flottan var framträdande under andra världskriget. Som örlogsstad och huvudstation för den svenska flottan skulle Karlskrona därmed ha blivit huvudsätet för Sveriges nazister. Författaren är den första som källkritiskt granskat dessa påstående och anklagelser. I boken redovisar han forskning som visar att stödet för de nazistiska idéerna i Karlskrona vid tiden för andra världskriget i själva verket var lågt både bland befolkningen och dåtidens sjöofficerare.