Bläddra

Svensk sjuksköterskeförening 100 år : bilder av sjuksköterskan

Kategorier: Medicin och omvårdnad Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner
Köp här

Svensk sjuksköterskeförening 100 år : bilder av sjuksköterskan

Kategorier: Medicin och omvårdnad Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner
Köp här

Den 14 mars 2010 fyllde Svensk sjuksköterskeförening hundra år.

Dess historia berättas i denna bok, Svensk sjuksköterskeförening 100 år - bilder av sjuksköterskan . Vi möter föreningen i ett övergripande och samhällsrelaterat perspektiv: hur föreningen bildas, utvecklas och förändras, och i vilka sammanhang den verkar. Boken berättar också om sjuksköterskeyrkets förändring över hundra år, framväxten av sjuksköterskeprofessionen. Vi får möta en lång rad enskilda kvinnor och män i det stora sjuksköterskekollektivet.

I boken kommer sjuksköterskorna själva att synas och höras - olika människoöden lyfts fram i text och bild, både kända och okända. I boken redovisas i populär form en del av senare tids svensk forskning om sjuksköterskor, forskning om synen på kallet, förhållandet till andra grupper inom vårdhierarkin, men också hur yrket har förändrats i takt med industrialiserad och teknikintensiv vård, en mer akademiserad utbildning, där omvårdnadsämnet har stått i centrum. Jubileumsboken är rikligt illustrerad med bilder och foton från de olika tidsepokerna.

Boken är skriven av Anna Götlind, professor i historia vid Högskolan Dalarna. Hon hyser ett särkskilt intresse för mikrohistoria, som handlar om att krympa det rumsliga perspektivet och försöka komma enskilda människor i historien nära, i deras loka miljö och i deras vardag.

Anna Götlind är även förbundsordförande för Sveriges universitetslärarförbund.