Bläddra

Svenska akademiens ordlista över svenska språket.

Köp här

Svenska akademiens ordlista över svenska språket.

Köp här
Svenska Akademiens ordlista är den inofficiella normen för stavning och böjning av svenska ord. Den är till sin natur en samling rekommendationer. Ordlistan är ett oumbärligt hjälpmedel och en viktig bas för allt arbete med svenska språket. Samtliga uppslagsord är försedda med avstavningsmarkering.