Bläddra

Svenska interiörer

Kategorier: Arkitektur Arkitektur: bostadshus Arkitektur: palats och herrgårdar Inredningsarkitektur Konst

Svenska interiörer

Kategorier: Arkitektur Arkitektur: bostadshus Arkitektur: palats och herrgårdar Inredningsarkitektur Konst
Köp här
I boken Svenska interiörer stiftas bekantskap med sex historiska högreståndsmiljöer uppförda under 1700- och 1800-tal: Stola herrgård, Drottningholms teaterns loger, Kavaljersflygelns gästrum, Gransholms herrgård, Gosselmans herrgård och Hoby Kulle herrgård.
Inventarielistor, bouppteckningar och dagboksanteckningar ger en fascinerande tillbakablick i hur gemaken hos högt uppsatta riksråd, Gustaf III:s hovfolk och skådespelare, förmögna bruksägare och driftiga köpmän kunde te sig. Nytagna fotografier visar hur byggnaderna och dess interiörer ser ut idag.
Inredningarna är huvudsakligen tillverkade från mitten av 1700-talet till tidigt 1800-tal, innan de traditionella hantverksyrkena konkurrerades ut av större manufakturer och industrier. De är tillverkade i en tid då den skuldtyngda svenska staten utfärdade 100 daler silvermynt i böter för import av en utländsk möbel och då politiken kunde styra utseendet på en stol. Den patriotiska tidsandan var att allt som kunde tillverkas utrikes minsann också kunde produceras i Swerige, till och med svenskt caffee och svenskt siden. Och möbler gjordes för att hålla i evärdlig tid.