Bläddra

Sverige i fred – Statsmannakonst eller oppurtunism. En antologi om 1812 års

Kategorier: Historia Historia och arkeologi
Köp här

Sverige i fred – Statsmannakonst eller oppurtunism. En antologi om 1812 års

Kategorier: Historia Historia och arkeologi
Köp här
Vad är hemligheten bakom Sveriges unika fredspolitik, som varat i nästa två sekel? Beror den på en konsekvent utrikes- och säkerhetspolitik i kombination med ett trovärdigt försvar eller bara på en opportunistisk undfallenhetspolitik. Eller har landet bara haft en otrolig tur? Heikki Talvitie, som varit Finlands Stockholmsambassadör har framfört en tes om att Sveriges långvariga fred är en konsekvens av en långvarig medveten politik, 1812-års politik, och utifrån denna tes granskar sjutton författare från Finland, Sverige och Norge ämnet. Flera av dem har invändningar mot Talvitie, och boken är därför ganska polemisk till sin karaktär. Den utgör en både inspirerande och tankeväckande läsning och är ett inlägg i debatten om Sveriges alliansfrihet och neutralitet.