Bläddra

Sveriges historia i årtal

Kategorier: Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Uppslagsverk och referensverk
Köp här

Sveriges historia i årtal

Kategorier: Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Uppslagsverk och referensverk
Köp här
Det är inte lätt att orientera sig i den svenska historiens virrvarr av händelser. När hände egentligen vad och vem regerade när?

Sveriges historia i årtal är den självklara boken för den som söker en händelse, plats eller person som påverkat Sverige på ett eller annat sätt. Här kan den nyfikne följa alla de skeenden som legat till grund för Sveriges utveckling från forntid till dags dato år för år.

Boken är indelad i epoker där varje ny epok inleds med en kortare introduktion som i stora drag redogör för innehållet i den aktuella tidsperioden. I slutet av boken finns bland annat lättöverskådliga uppställningar över Sveriges regenter, statsministrar, valresultat och politiska partiledare.

Innehållet i Sveriges historia i årtal bygger på material som har samlats in av studenter vid Lunds universitet och som sedan har granskats av några av Sveriges främsta arkeologer och historiker. Materialet har sammanställts av Lars M Andersson, docent i historia vid Uppsala universitet, och Lena Amurén, förlagsredaktör med mångårig erfarenhet av historiska texter.