Bläddra

Sveriges lag 2016 : innehåller författningar som trätt i kraft per den 1 januari 2016

Kategorier: Juridik Lagar och förordningar Primära rättskällor Särskilda rättsområden
Köp här

Sveriges lag 2016 : innehåller författningar som trätt i kraft per den 1 januari 2016

Kategorier: Juridik Lagar och förordningar Primära rättskällor Särskilda rättsområden
Köp här

Sveriges Lag, den svarta lagboken, är en lättanvänd, lättöverskådlig och pedagogisk sammanställning av svensk lagstiftning indelat i 28 rättsområden, innehållande gällande lagar, förordningar och EU-fördrag. Sveriges Lag innehåller ca 850 författningar, hänvisningar till centrala förarbeten samt rättsfall. Samtliga refererade rättsfall från Högsta domstolen, Arbetsdomstolen, Marknadsdomstolen, Migrationsöverdomstolen och Högsta förvaltningsdomstolen (tidigare Regeringsrätten) är beskrivna i ett omfattande rättsfallsregister.

Sveriges Lag 2016 innehåller författningar som trätt i kraft per den 1 januari 2016. Rättsfallshänvisningarna och registret är uppdaterat, omarbetat och utökat. Sveriges Lag 2016 har även utökats med ett antal nya författningar.

Sveriges Lag är framtagen i samarbete med ett redaktörsråd bestående av: Rolf Dotevall, professor Göteborgs universitet; Kajsa Henning Mäki, adjunkt Umeå universitet; Eva Lindell-Frantz, lektor Lunds universitet; Jori Munukka, professor Stockholms universitet; Joakim Nergelius, professor Örebro universitet; Laila Zackariasson, professor Uppsala universitet.

Digital version av lagboken ingår

En digital version av Sveriges Lag 2016 med möjlighet att arbeta med lagboken i din dator eller surfplatta medföljer. Sök bland lagarna, gör anteckningar och markeringar som du sedan kan skriva ut eller föra över i din lagbok. Tillgång till den digitala versionen får du genom en kod som finns på lagbokspärmens insida.