Bläddra

Sveriges Lag 2018 – (bok + digital produkt)

Kategorier: Juridik Primära rättskällor Särskilda rättsområden
Köp här

Sveriges Lag 2018 – (bok + digital produkt)

Kategorier: Juridik Primära rättskällor Särskilda rättsområden
Köp här

Sveriges Lag, den svarta lagboken, är en lättanvänd, lättöverskådlig och pedagogisk sammanställning av svensk lagstiftning indelat i 28 rättsområden, innehållande gällande lagar, förordningar och EU-fördrag. Sveriges Lag innehåller ca 850 författningar, hänvisningar till centrala förarbeten samt rättsfall. Samtliga refererade rättsfall från Högsta domstolen, Arbetsdomstolen, Marknadsdomstolen, och Högsta förvaltningsdomstolen är beskrivna i ett omfattande rättsfallsregister.

Sveriges Lag 2018 innehåller författningar som trätt i kraft per den 1 januari 2018. Bland de nya lagar som inkluderats kan nämnas kommunallagen (2017:725), hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), klimatlagen (2017:720) samt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling.

För att underlätta arbete med lagboken medföljer registerflikar. Med Sveriges Lag 2018 får du dessutom tillgång till en digital version av boken som du når via en kod på insidan av pärmen.

Sveriges Lag är framtagen i samarbete med ett redaktörsråd bestående av: Rolf Dotevall, professor Göteborgs universitet; Kajsa Henning Mäki, adjunkt Umeå universitet; Eva Lindell-Frantz, lektor Lunds universitet; Jori Munukka, professor Stockholms universitet; Joakim Nergelius, professor Örebro universitet; Laila Zackariasson, professor Uppsala universitet.

Uppdaterad med nya författningar
Den digitala versionen av Sveriges Lag 2018 har uppdaterats med bland annat dataskyddsförordningen (GDPR) och den nya förvaltningslagen. Den innehåller författningar som trätt i kraft per den 1 juli 2018. Du som har köpt eller köper Sveriges Lag 2018 hittar de nya lagarna i den digitala versionen när du loggar in på Din bokhylla på studentlitteratur.se.