Bläddra

Sveriges landskapsrosor

Kategorier: Livsstil, hobby och fritid Trädgård
Köp här

Sveriges landskapsrosor

Kategorier: Livsstil, hobby och fritid Trädgård
Köp här
När Sveriges lantbruksuniversitet sjösatte ”Projektet odlad mångfald” genomfördes 2005–2010 inventeringar av rosor över hela landet. Det kallades ”Rosuppropet”. Denna inventering är basen för de rosor som har valts ut som Sveriges landskapsrosor. Urvalet har skett på Svenska Rosensällskapets initiativ av en grupp medlemmar från Projektet odlad mångfald (POM) och från Svenska Rosensällskapet. Huvudkriterierna för urvalet har varit att rosorna skall • vara en del av det svenska roskulturarvet och vara förankrade i folkdjupet • ha en lokal förankring i landskapet I denna bok är landskapsrosorna avbildade i närbild och helbild och dessutom finns det bilder på rosornas blad och nypon. Rosornas utseende och växtsätt beskrivs, liksom deras släktskap med andra rosor. Det berättas också om varje landskapsros unika historia på växtplatsen.