Bläddra

Sveriges medeltida ballader Band 5:1

Kategorier: Konst Musik
Köp här

Sveriges medeltida ballader Band 5:1

Kategorier: Konst Musik
Köp här

Utgiven av Svenskt visarkiv. Ballader är berättande visor med ursprung i medeltidens högreståndskultur. De är kända från handskrifter sedan 1500-talet, har spridits i skillingtryck och dokumenterats i uppteckningar från 1800-talet och på inspelningar från 1900-talet. Sveriges medeltida ballader i sju volymer är en komplett utgåva av svenska ballader i alla kända varianter.

I detta band finns kämpavisor och skämtvisor.