Bläddra

Sveriges Rikes Lag 2014 (klotband) : Sveriges Rikes Lag gillad och antagen på Riksdagen år 1734, stadfäst av Konungen den 23 januari 1736. Med tillägg av författningar som kommit ut från trycket fram till och med den 31 december 2013.

Kategorier: Juridik Primära rättskällor Särskilda rättsområden
Köp här

Sveriges Rikes Lag 2014 (klotband) : Sveriges Rikes Lag gillad och antagen på Riksdagen år 1734, stadfäst av Konungen den 23 januari 1736. Med tillägg av författningar som kommit ut från trycket fram till och med den 31 december 2013.

Kategorier: Juridik Primära rättskällor Särskilda rättsområden
Köp här

Läs mer om årets extrautrustade lagbok här.


En systematiskt bearbetad sammanställning av svensk lagstiftning med gällande lagar, förordningar, EU-förordningar och andra författningar. Hänvisningar görs till förarbeten, författningar och avgöranden från sammanlagt sju domstolar, nämligen EU-domstolen, Europadomstolen, Högsta domstolen, Högsta förvaltningsdomstolen (tidigare Regeringsrätten), Marknadsdomstolen, Arbetsdomstolen och Migrationsöverdomstolen. Författningsregistret och det utförliga sakregistret underlättar sökandet i lagboken.