Bläddra

Sveriges Rikes Lag 2025 klotband

Kategorier: Juridik Lagar och förordningar Primära rättskällor Särskilda rättsområden
Köp här

Sveriges Rikes Lag 2025 klotband

Kategorier: Juridik Lagar och förordningar Primära rättskällor Särskilda rättsområden
Köp här

Sveriges Rikes Lag gillad och antagen på Riksdagen år 1734, stadfäst av Konungen den 23 januari 1736. Med tillägg av författningar som publicerats i Svensk Författningssamling fram till början av januari 2025.

En systematiskt bearbetad sammanställning av svensk lagstiftning med gällande lagar, förordningar, EU förordningar och andra författningar. Hänvisningar görs till förarbeten, författningar och avgöranden från EU-domstolen, Europadomstolen, Högsta domstolen, Högsta förvaltningsdomstolen (tidigare Regeringsrätten), Arbetsdomstolen samt Migrationsöverdomstolen. Författningsregistret och det utförliga sakregistret underlättar sökandet i lagboken.

Lagboksappen 2025 kommer ut i anslutning till den tryckta lagboken. Precis som du är van vid med den tryckta lagboken så kan du bläddra, sätta bokmärken och göra anteckningar – direkt i appen. Allt med riktig lagbokskänsla. Finns att ladda ned i Google play och App Store - bara för dig som köpt årets lagbok. Tillgänglig från januari 2025 till och med januari 2026.