Bläddra

Sveriges rötter : en nations födelse

Köp här

Sveriges rötter : en nations födelse

Köp här
När börjar svenskarna uppleva att de inte endast bör var lojala mot kungen och prästen utan också mot varandra? Visst kan en sådan anda skönjas bland Gustav Vasas dalkarlar, Gustav II Adolfs knektar och Karl XII:s bussar. Men det är först som en kontrast till Gustav III:s patriotiska gester och piruetter som förutsättningarna skapas för en djupare gemenskap hos det svenska folket. Finland går förlorat i ett krig mot Ryssland år 1808-1809. Skulle också Sverige slukas av den ryska björnen? Situationen är desperat och tolv edsvurna män samlar krafterna i Stockholm för att försöka slita Sverige ur den främmande politiska och kulturella tvångströjan. Det gällde nu att spåra och utveckla de sociala, politiska och kulturella värden som kunde delas av alla svenskar. I sin nya bok ger Ingmar Stenroth en inblick i detta storartade pedagogiska projekt. Det skulle utvecklas till en folkrörelse. Det skulle leda till att en nation föds.