Bläddra

Sydafrikas historia

Köp här

Sydafrikas historia

Köp här
Att påstå att Sydafrika är en komplex nation är minst sagt en underdrift. Inom landets gränser samsas elva officiella språk och här lever en mängd kulturer och folkslag tillsammans. När man studerar Sydafrikas historia är det också omöjligt att bortse från den långvariga apartheidpolitik som präglat landet. Både mångfald och skarpa kontraster märks tydligare här än i andra länder.

Sydafrikas historia återger berättelsen om hur landet formats till
en nation om än långtifrån homogen. Historikern Robert Ross ger en överskådlig sammanfattning av landets historik, från jordbrukets ursprung för 1 500 år sedan fram till Nelson Mandelas regering.

Å ena sidan fortsätter ett afrikanskt arv att öva inflytande över sociala strukturer och statsskick. Å andra sidan har den koloniala erövringen och de senaste tvåhundra årens ekonomiska revolution haft avgörande betydelse för landets utveckling.

I Sydafrikas historia beskriver författaren ekonomiska, sociala och kulturella processer likaväl som den politiska historien. Detta helhetsperspektiv krävs för att förstå den oerhört snabba utveckling som landet är mitt uppe i.