Bläddra

Tankestund

Kategorier: Bibeltexter, urval och meditationer Biblar Filosofi och religion Kristendom Kristna heliga texter Religion och tro

Tankestund

Kategorier: Bibeltexter, urval och meditationer Biblar Filosofi och religion Kristendom Kristna heliga texter Religion och tro
Köp här

Tankestund följer kyrkans kalender, där varje dag på året innehåller en betraktelse och varje betraktelse utgår från ett bibelcitat hämtat från kyrkoårets texter.

Med traditioner ända från urkyrkans tid och reflektioner kring hur det kan vara att leva som kristen idag skriver 29 skribenter en betraktelse för varje dag på kyrkoåret. Skribenterna är en blandning av präster, pastorer, musiker, politiker, bloggare och studenter förankrade i Svenska kyrkan och Equmeniakyrkan.

För den som läser boken i sin helhet blir det en andlig resa som följer berättelsen om Jesus och tankarna hos 29 skribenter. De reflekterar över allt från vardagligheter till livets djupaste frågor. Skribenterna som bidragit till boken Tankestund är: Ida Eklund, Ludvig Lindelöf, Gudrun Norrfjärd, Isabella Lundgren, Gunilla Hedin, Henrik Roos, Anna Cöster, Albin Tanke, Anna Ekström, Susanne Kjellberg, Pontus Adefjord, Sofia Oreland, Tomas Jarvid , Ida-Maria Brengesjö, Johan Kårlin, Sara Blom,, Eric Dominicus, Josefine Arenius, Ida Hennerdal, Mattias Winblad von Walter, Johannes Dencker, Ulrica Baydoun, Johan Holmgren, Lottie Eriksson, Johannes Söderqvist, Jonas Nording, Johanna Öhman, Sofia Strinnholm och Beatrice Lönnqvist.