Bläddra

Teknik – Retorik – Kritik : om IT-bubblan och datoriseringen av den svenska skolan

Kategorier: Informationsteknik
Köp här

Teknik – Retorik – Kritik : om IT-bubblan och datoriseringen av den svenska skolan

Kategorier: Informationsteknik
Köp här
Här skildras den svenska IT-bubblan och dess inverkan på skolan ur ett idéhistoriskt perspektiv. Med IT-bubblan avses den teknikspridning, idébildning och häftiga ekonomiska utveckling som präglade Sverige under 1990-talets andra hälft. Starkt laddade IT-positiva idéer vann hegemoni i stora delar av samhället och under några års tid befann sig också skolan på insidan av bubblan. Hur gick det egentligen till när Sveriges lärarkår på kort tid skulle övertygas om den nya teknikens välsignelser? Vad hände med gamla visdomar och hur kunde en så kritiklös atmosfär uppstå? Här erbjuds en historisk genomlysning av ett skeende som alldeles nyligen var så påtagligt att det blev svårt att greppa. Thomas Karlsohn disputerade våren 2005. Han har i flera års tid varit verksam som akademisk lärare, främst vid Göteborgs universitet.