Bläddra

Teknikgrytan

Kategorier: Barn och ungdom: naturvetenskap och teknik Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Faktaböcker barn och ungdom

Teknikgrytan

Kategorier: Barn och ungdom: naturvetenskap och teknik Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Faktaböcker barn och ungdom
Köp här
Lärare i förskola, förskoleklass och grundskolans tidigare år är ofta intresserade teknik – men har svårt att veta hur man ska komma igång med det tillsammans med barnen.
Med de okomplicerade och finurliga undersökningarna i Teknikgrytan kan alla upptäcka både smarta uppfinningar och komma igång med egna experiment.

De flesta av undersökningarna kan göras med vardagliga material som är enkla att få tag på i förskolan eller i skolan. Boken rymmer en mångfald av problemställningar som öppnar för diskussioner och funderingar kring tidigare erfarenheter. De roliga och enkla uppdragen utmanar barnens förförståelse och leder till ett lustfyllt lärande. Även språkutvecklingen stöds, då sakerna beskrivs, namnges och sorteras.

Mellanrubrik: Att konstruera en båt Författaren Hans Persson har tidigare skrivit boken Russinhissen. Om sin nya bok skriver han: Ett exempel som säger en hel del om de tankar och den ton som genomsyrar Teknikgrytan är att man kan konstruera en liten båt som drivs, i bästa fall framåt, av små paddelliknande skovlar.

Här får barnen möjlighet att göra en rolig och välfungerande konstruktion. Vi använder enkel utrustning, arbetar med olika material och lär oss hur man kan fästa ihop saker.

Samtidigt kan den inspirera till att titta på hur andra båtar fungerar och drivs framåt. Många av barnens leksaker kan också tas som exempel då man visar olika tekniker som har med båtar att göra. För att inte tala om detta med att flyta och sjunka!

Mellanrubrik: Tekniken finns överallt omkring oss Boken är indelad i fyra olika avdelningar. I kapitlet ”Enkla maskiner” lär barnen känna och får undersöka hävstången, lutande planet, kilen, skruven, hjulet och axeln, taljan och blocket. I kapitlet Teknik hemma finns en mängd enkla exempel på hur tekniken finns inbäddad i många saker vi använder dagligen, i våra kläder eller när vi lagar mat.

Kapitlet ”Bygga och konstruera” rymmer kluriga konstruktioner. Hans Persson har samlat ihop några av de teknikuppdrag som varit mest uppskattade då han arbetat med både pedagoger och barn.

Kapitlet ”Listiga lösningar” är lite annorlunda än de övriga. I de tre första avdelningarna får man tydliga steg-för-steg-anvisningar om hur man som pedagog går tillväga för att göra undersökningarna tillsammans med barnen. Allra sist hittar du öppnare övningar som är mer av typen problemlösning. Här får barnen själva utveckla sina egna idéer. I sitt utforskande hittar de olika lösningar och upptäcker kanske också att det finns flera sätt som kan vara rätt. En tydlig, ingående arbetsgång i flera steg ingår.
Bokens 160 välfyllda sidor är roligt illustrerade av Malin Hardestam.