Bläddra

Terapi pågår : det sagda och det tysta

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Klinisk psykologi Medicin och omvårdnad Psykologi Psykoterapi Samhälle och samhällsvetenskap

Terapi pågår : det sagda och det tysta

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Klinisk psykologi Medicin och omvårdnad Psykologi Psykoterapi Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

I Terapi pågår får du följa med in i terapirummets innersta och lyssna till de samtal som pågår. Du får även ta del av allt det tysta som sker under samtalens gång – vad terapeuten upplever, förnimmer, tänker, känner och vad hen gör utifrån allt detta i sina försök att hjälpa klienten (och ibland för att hantera sina egna reaktioner).

Denna mångbottnade bok går att läsa på olika sätt. Du kan välja att ta del av dialogerna – eller reflektera kring hur psykologisk teori omsätts i praktik. Författarna lutar sig mot kontextuell beteendevetenskap, men som läsare är du fri att luta åt vilket håll du vill – känn gärna efter hur det passar med texten. Du kan också läsa den för att se terapeutens strävan att hjälpa och samtidigt hantera sin egen mänsklighet, sårbarhet och begränsning.

Terapi pågår är skriven för terapeuter, studerande och för alla som är nyfikna på hur det kan gå till i terapisamtal.

Sagt om boken:

”En samling modiga och självutlämnande scener: insidan ut. Unikt, vackert, kärleksfullt och inte minst lärorikt. Blir glad och rörd när jag läser – en fantastisk bok!”
Anna Kåver, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi och handledare

”Boken utgår från kontextuell beteendevetenskap utan att ha ett teoretiskt upplägg. Den kommer att vara ett ytterst viktigt stöd för terapeuter och psykologstudenter då den beskriver vad som händer i en terapi, i mötet mellan terapeuten och klienten.”
Maria Fridstjerna, BTJ-häftet nr 6, 2024