Bläddra

Terra firma

Köp här

Terra firma

Köp här
MITT LIV som fotograf började med lusten att visa andra vad jag ser och upplever i vildmarken. Jag fick en kamera och så småningom kom det sig att en stor del av tillvaron började cirkulera kring dessa två intressen – naturen och fotografin. De började korsbefrukta varandra. Ute i markerna fick jag inspiration att fotografera, och genom fotografin fördjupades min naturkänsla. Resultatet blev mer än en hobby, vandringarna med kameran förvandlades successivt till en livsstil, och i dag kan jag se på mina bildsamlingar som en röd tråd genom livet. Förändringens ljus strilar genom dem. Tekniken har förädlats genom den innovativa utveckling som hela fotografin genomgått, och min bildsyn har mognat med mina erfarenheter. Att fotografin är en sofistikerad konstart lärde jag mig så småningom. Många människor har fortfarande svårt att erkänna den på samma nivå som måleriet, eftersom fotografiet är en tekniskt framställd bild och inte ett verk av handen. Dock är ett fotografi är inte kamerans bild, utan fotografens. Den är ögats unika verk. Det gör den intressant som ett uttryck för ens personliga iakttagelseförmåga. Att iaktta, det är vad konstnärer alltid gjort, oavsett medium.. Bilderna i denna bok innehåller motiv som jag ser och upplever som estetiskt tilltalande. Landskapets alla beståndsdelar är min stora inspirationskälla. Motiven finns överallt, i stort och smått, och de har danats av naturen. Med kamerans hjälp gör jag ett urval. Mina ögon varseblir små stilfulla kompositioner och det berikar färderna. Dessa naturens detaljer är en outsinlig tillgång när man vill skapa fotografier med en klart individuell touche. Mer artistiskt utmanande är det (paradoxalt nog), att få till originella fotografier av de storslagna scenerierna. En hissnande vy gör inte sällan bilden opersonligt vacker, som ett vykort, och för att hitta en egen signatur försöker jag utnyttja ljusets många skiftningar. Färderna i den vilda naturen är höjdpunkter i tillvaron. Genom åren har jag försökt förstå vildmarkens själ, både faktiskt och känslomässigt. Kunskaper om biologi och geologi har varit nyttiga, men att öppna sinnena för naturens skönhet är mycket viktigare för en konstfotograf. Med kameran kan jag göra en estetisk utforskning och det är på den vägen jag slagit in. Naturen upprepar sig genom pånyttfödelse, men också genom en parallell utveckling på vitt skilda platser. Gång på gång förstummas jag över likheter långt ifrån varandra i tid och rum. Och Åren har sin rytm. Naturen är dynamisk och i ständig förändring. Att veta det gör gott för själsfriden och ger mig möjlighet att fotografera likartade motiv om och om igen, på både gamla och nya sätt, och på olika platser. Det är en stor glädje och utmaning för mig. De konstbilder som jag vill fotografera förutsätter att jag rör mig mycket i markerna och utvecklar förmågan att hitta sina motiven. Friluftsmålare talas det om inom målarkonsten. För en naturfotograf är utelivet själva grundvalen i arbetet. Fotografierna vill jag utforma så nära mitt eget synintryck som möjligt. Jag arbeter mest med en klassisk fotografisk bildkteknik, och föredrar optimal skärpa och en balanserad komposition, och jag drar mig för att göra en alltför långt gången abstraktion. Känslan av äkta natur ska alltid upplevas i bilden. Blicken och sedan kamerans exponering är starten. Med datorn utvecklar jag sedan det som registretas till ett slutresultat som jag blir nöjd med. Fotografier har aldrig varit äkta porträtt av verkligheten, bara simulationer. En fotografisk bild kan inte registrerar inte den sanna färgvalören, bara vad den rent tekniskt kan återge. Om man mäter färgernas våglängder noggrannt är det alltid skillnader mellan ett fotografi och den verklighet som avbildas. När man jämför olika filmsorters färgåtergivning märks detta tydligt. I datorn tillåter jag mig därför att ändra färgmättnaden och kontrasterna som filmen eller kamerans datakort registrerade, detta i syfte att föra bilden närmare min egen upplevelse. Detta är ingen verklighetsförfalskning utan ett fotografiskt och konstnärligt efterabete som är jämförbart med det kemiska mörkrummet. Som konstnär har jag en stor frihet och den nya tekniken ger mig stora möjligheter. Ofta gör jag också beskärningar för att få en starkare koncentration i motivet. Slutresultat blir en sannolik bild av den verklighet jag såg, men helt sann kan den inte bli. Bokens bilder har ingen kronologisk eller geografisk gemenskap. De har valts efter andra principer. Att placera närbesläktade motiv som skiljs åt av stora avstånd och tidsrymder bredvid varandra fascinerar mig, och har varit en central utgångspunkt. Främst tycker jag om att fotografera landformer och vegetation, färgfläckar och ljusspel, markdetaljer och uttrycksfulla scenerier plus annat som starkt påverkar min känsla för naturen var jag än befinner mig i världen. Denna motivvärld är mitt konstnärliga ”terra firma” – fast mark på latin. Även om portfolion har ställts samman utan geografiska hänsyn, är den inte helt oberoende av geografin. Ofta sägs det att en bild ska tala för sig själv. Men all bildkonst är relaterad till ett sammanhang, och var motivet fotograferades är en del av det sammanhanget.