Bläddra

Textilier i helig tjänst

Kategorier: Arkitektur Arkitektur: sakrala byggnader Konst Konstformer Textil konst
Köp här

Textilier i helig tjänst

Kategorier: Arkitektur Arkitektur: sakrala byggnader Konst Konstformer Textil konst
Köp här
»Textilier i helig tjänst» bjuder dig att följa med på en resa i de kyrkliga textiliernas värld, från kristendomens intåg till idag. Redaktör Maria Brynielsson, faktagranskning av teol. dr. Lars Aldén. Bakgrund till boken är en skadeinventering av kulturhistoriskt värdefulla textilier som utfördes i Växjö stift., med en omfattande dokumentation av textilierna. Ur projektet väcktes en längtan efter att berätta om textilierna som finns i våra kyrkor. De tillhör vårt äldsta idag levande kulturarv och speglar var och en sin samtid i material, form, färg och symbolik. Varför ser de ut som de gör? Av vems händer är de tillverkade?