Bläddra

The Ditch

Kategorier: Fotografi Konst
Köp här

The Ditch

Kategorier: Fotografi Konst
Köp här
The Ditch skildrar historien om en bortglömd försvarslinje som byggdes på Öland under andra världskriget. Det grävda diket skulle fungera som ett hinder för pansarvagnar och kom att dela ön i två delar i höjd med byn Föra. I boken samsas Cederqvists fotografier med dokumentationsbilder ur krigsarkivet, ett material som var hemlighetsstämplat fram till 1980-talet.

Arbetet med försvarslinjen baserades på en rad märkliga antaganden och det dröjde inte länge innan det började gå fel: marken svalde mer vatten än planerat, pumpen var underdimensionerad och kostnaderna skenade. Till slut hamnade Raoul Thörnberg, som var ansvarig för projektet, inför krigsrätt. Den så kallade ”Föralinjen” var ett stort misslyckande för den svenska militären och något de helst ville glömma. Spåren av försvarslinjen, som påminner om ett övergivet jordkonstverk, är fortfarande synliga i landskapet.

På kartan syns diket som en tydlig linje från väst- till östkust, men att idag vandra längs med dikets hela sträckning är nästan omöjligt på grund av den ogenomträngliga vegetationen. Att på plats få en förståelse eller överblick av projektet är därför svårt, men massan av komprimerad historia – i form av jord, sten och växtlighet – finns där och är till viss del synlig för den som vet var man ska leta. The Ditch är Cederqvist fjärde fotobok och bygger i likhet med hans tidigare arbeten på ett intresse för hur vi tolkar och läser landskapets former i ljuset av våra egna minnen, erfarenheter och genom vårt gemensamma kulturella arv.