Bläddra

Therapeutic uses of storytelling : an interdisciplinary approach to narration as therapy

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap

Therapeutic uses of storytelling : an interdisciplinary approach to narration as therapy

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
How can stories and legends, written and oral, help people suffering from severe traumas or harsh conditions, now or in the past? Can storytelling help us sort out our innermost feelings and troubles? This deeply human subject is relevant not only to practitioners of psychotherapy, but to all of us, as we sometimes go through difficult times in life. In Therapeutic Uses of Storytelling, a cross-disciplinary group of researchers examine the ways in which narrative might aid in coping with difficult situations in life, and with the emotions that these situations engender. Starting with an introduction to basic narrative theories and the therapeutic effects of storytelling, the book then moves on to a series of lucid case studies. The authors present a diversity of material such as blogs, poetry, magazines, memoirs, and oral accounts from Antiquity to the present. Authors from several different disciplines make for a diversity of perspectives. The authors specialise in folkloristics, psychology, writing studies, poetry therapy, and classical studies. Psychologists, social workers, researchers, therapists all can benefit from this book, including everyone interested in the possibility of inner exploration through stories. Swedish information text:

En intressant studie av intresse för psykologer, socialarbetare, forskare, terapeuter samt skriv- och konstpedagoger!

Hur kan berättelser och legender, skriftliga och muntliga, hjälpa människor som lider av svåra trauman eller svåra förhållanden, nu eller i det förflutna? Kan berättande hjälpa oss att reda ut våra innersta känslor och bekymmer ? Denna djupt mänskliga fråga är relevant inte bara för utövare av psykoterapi, utan för oss alla, eftersom vi alla någon gång upplever svårigheter i livet.

I Therapeutic Uses of Storytelling, har en tvärvetenskaplig grupp forskare undersökt hur berättelser kan hjälpa oss att klara av svåra situationer i livet, eller de känslor som dessa situationer ger upphov till. Boken inleds med en introduktion av grundläggande teorier kring berättande och de terapeutiska effekterna av berättande, därefter får vi ta del av ett antal intressanta fallstudier. Författarna presenterar ett brett spektra av material, som t.ex. bloggar, poesi, tidningar, memoarer och muntlig redovisning från antiken till nutid.

Författarna i boken kommer från en rad olika ämnesdiscipliner vilket skapar en mångfald av perspektiv. Deras specialområden är exempelvis folkloristik, psykologi, skrivstudier, poesiterapi och klassiska studier.