Bläddra

Tidningstyper i brytningstid : typografiska essäer ur Design Typografi Produktion 1992-1995

Kategorier: Kommersiell konst och design Konst Typografi
Köp här

Tidningstyper i brytningstid : typografiska essäer ur Design Typografi Produktion 1992-1995

Kategorier: Kommersiell konst och design Konst Typografi
Köp här
Tidningstyper i brytningstid Den bestående känslan inför den flod av nyritade, gamla och återuppståndna typsnitt som väller fram ur datorerna är förvirring. Kombinationen ny teknik och bristande kunskap är aldrig bra, och när postscripts segertåg sammanföll med de gamla typografernas avsked till yrket blev resultatet det man kunde förvänta sig. Tidningen Design Typografi Produktion, som utkom under några heta år i början av 1990-talet, var ett försök att sprida ljus i mörkret. I boken har vi samlat några av de mest spännande texterna om typografi: anekdotiska, vetenskapliga och lärorika – och alltid underhållande. Från boken: ”En galliard [ engelsk översättning av franskans gaillarde ] var en dans, den enda från denna tid vars sparkar och luftsprång var så energiska att den framfördes med hatten av.” Matthew Carter ”Den nya typografin var en återvändsgränd därför att den underskattade läsbarhetens centrala roll i all typografi. Men även längs återvändsgränder kan det växa starka och vackra träd.” Christer Hellmark ”Precis som en tornsvala ( Swift ) aldrig kommer att äta ur din hand, är Swift ett snitt med högst personlig karaktär, oberoende av de gängse normerna för skapandet av nyhetssnitt.” Gerard Unger ”Jag köpte balsaträ och högg till, doppade i färg och textade… Men till slut tänkte jag ’Va fan gåspenna’, så jag måste göra nånting i datorn. Jag gjorde Vadstenakursiven på en fredag.” Bo Berndal