Bläddra

Tidstypiskt : arkitekturdetaljer i flerbostadshus 1880-1990

Kategorier: Architectural details, components and motifs Arkitektur Arkitektur: bostadshus Arkitektur: konstruktion och design Konst

Tidstypiskt : arkitekturdetaljer i flerbostadshus 1880-1990

Kategorier: Architectural details, components and motifs Arkitektur Arkitektur: bostadshus Arkitektur: konstruktion och design Konst
Byggnadsdetaljerna varierar med rådande arkitekturstil, det gäller allt från fasadernas komposition till fönstrens indelning och porthandtagens formgivning. Här får läsaren lust att lära och tolka olika tiders byggnader och detaljer. Kunskap ger rikare upplevelser och ständigt nya intryck av vardagsarkitekturen – vårt byggda kulturarv. Genom fotografier och ritningar visas tydligt hur bostadshusen i staden ursprungligen sett ut samt hur olika stilideal utvecklats. En ritningsdel gör det möjligt att tidsbestämma dörrfoder och golvsocklar – eller nytillverka. Cecilia Björk och Laila Reppen är arkitekter SAR/MSA och författare samt illustratörer till uppskattade böcker som Så byggdes husen 1880–2020, Så byggdes staden, Så byggdes villan samt Tidstypiska Kök & Bad.