Bläddra

Tikkanens linje. Tidsbilder 1967-1972

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Socialhistoria och kulturhistoria
Köp här

Tikkanens linje. Tidsbilder 1967-1972

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Socialhistoria och kulturhistoria
Köp här
Meinander utgår från det högintressanta bildmaterialet för att beskriva ett dramatiskt och omvälvande brytningsskeende i Finlands historia. Tiden definieras av en stor flyttrörelse från landsbygd till stad, en resa som för många fortsatte till Sverige. Övergången från ett småbrukarsamhälle till ett industrialiserat och urbant samhälle skedde i rasande fart.
Internationellt sett var Vietnamkriget aktuellt, och i inrikes politiken stod Kekkonen på höjden av sin makt. Ungdoms- och populärkulturen fick ett stort genomslag, medan den sexuella revolutionen i det tysta stod för en lika stor samhällsomvälvning.
Allt detta speglas i Henrik Tikkanens teckningar, som är utgångspunkten för tio texter som tillsammans bildar en berättelse om en avgörande tid i det finländska samhällets utveckling.
Henrik Meinander är professor i historia vid Helsingfors universitet sedan år 2001. Han har skrivit ett stort antal böcker, kolumner och vetenskapliga artiklar.