Bläddra

Till dig som famlar : korsdragspoesi

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Modern och samtida poesi Poesi
Köp här

Till dig som famlar : korsdragspoesi

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Modern och samtida poesi Poesi
Köp här

Med sina träffande, tröstande och tänkvärda texter vill Pia Eriksson uppmana dig att sätta ord på dina känslor och våga vara nyfiken på dig själv.

Hon skriver om det svåra som varit för att det ska släppa taget och för att trösta och skapa ordning i sin aldrig sinande oreda. Hon har ramlat in i och ut ur psykiatrins väntrum och terapistolar, sökande efter svar på hur man bör leva för att få rum i sig själv. Svaret var aldrig att tygla sig för att passa in, utan att verkligen våga släppa sig själv fri.

Hon skriver med en önskan om att få människor att börja kommunicera från hjärtat snarare än huvudet. Hon målar sina drömmar och fantasier i ord i hopp om att finna modet att förändras.

Pia skriver för sin egen skull men delar med sig med en förhoppning om att nå fram till den som behöver hennes ord.