Bläddra

Till historiens försvar

Kategorier: Historia Historia och arkeologi
Köp här

Till historiens försvar

Kategorier: Historia Historia och arkeologi
Köp här
Vad kan vi egentligen lära oss av det förflutna? Går det att lära sig någonting över huvud taget? Finns det ens en historisk sanning och en verklighet som kan rekonstrueras av eftervärlden? Efter postmodernismens kritik av den etablerade historieskrivningens metoder och utgångspunkter har tilltron till traditionella begrepp som källor, objektivitet och historisk kunskap allvarligt rubbats. Distinktionen mellan fakta och fiktion, mellan historia och litteratur, har medvetet och omedvetet undergrävts i takt med att historikernas verksamhet avfärdats som subjektiva partsinlagor eller falska pretentioner. Till historiens försvar är en engagerad och nyanserad plädering för historieskrivningens möjligheter att ge oss äkta insikt om det förflutna. Det är viktigt att ifrågasätta de anspråk på en total omvälvning av historieskrivandet som den postmoderna ansatsen faktiskt uppställer. Richard Evans bok är den första mer omfattande uppgörelsen med dessa idéer och är oundgänglig för alla dem som tycker det förflutna är tillräckligt viktigt för att inte falla offer för allsköns irrationalitet med långtgående och synnerligen tveksamma moraliska konsekvenser. Ur Lars Magnussons förord Richard J. Evans är professor i historia i Cambridge. Bland hans tidigare böcker märks Death in Hamburg och Rituals of Retribution.