Bläddra

Till läkedom

Köp här

Till läkedom

Köp här
Till läkedom är en själavårdares lågmälda insikter från ett stycke av livsresan. När man ärligt vågar visa bräcklighet och brustenhet, vågar vara den sårbara själ man innerst inne är -- då och där börjar läkedomen, tillfrisknandet och mognaden. Paradoxen utmanar: du får vara sårbar -- då är styrkan nära.

Henri J M Nouwen har hämtat sin insikt som samtalspartner åt kämpande människor i skilda världar -- studenter på universitetet, utvecklingsstörda i institutionsvård, andligt hängivna människor med brinnande hjärtan på gränsen till utbrändhet. Nouwen har anat hemligheten till helande -- i skörheten och sårbarheten, i Jesu efterföljd, kan källan öppnas till liv och läkedom.