Bläddra

Till mina legionärer

Kategorier: Biografi: allmänt Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc.
Köp här

Till mina legionärer

Kategorier: Biografi: allmänt Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc.
Köp här
Järngardet var under början av 1900-talet Rumäniens mest framgångsrika nationalistiska rörelse. Genom orubblig fanatism och offervilja skapade de unga patrioterna chock och förstämning hos etablissemanget och politiska motståndare. Vad motiverade dessa män så starkt att de var redo att offra - och offrade - sina liv för en politisk rörelse?

Detta är Corneliu Codreanus, ledaren för Järngardet, spännande berättelse om hur och varför de agerade som de gjorde i en av Europas mest oroliga tider.