Bläddra

Till spelfriheten! : kognitiv beteendeterapi vid spelberoende

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap

Till spelfriheten! : kognitiv beteendeterapi vid spelberoende

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Till spelfriheten! är en manual som används vid behandling av spelberoende, individuellt eller i grupp, i strukturerad form utifrån kognitiv beteendeterapi (KBT). Manualen innehåller åtta lektioner eller sessioner samt fyra uppföljande sessioner inriktade på återfallsprevention. Behandlaren och patienten identifierar vilka faktorer som utlöser spelsug, hur man hanterar det och hur man kan motstå spelande. Man kartlägger vanliga tankefällor (som t ex illusion av kontroll), motstånd mot förändringar och strategier för att öka motivationen att hålla sig spelfri. Övning av problemlösning, exponering med responsprevention och kognitiv omstrukturering av tankar och självbild/verklighetsbild är basala principer vid förändringsarbetet. Varje session avslutas med hemuppgifter.

I dag är det inte längre penninglotten och lördagens stryktipskupong som utgör den stora lockelsen. År 2004 spelade man i Sverige för mer än 36 miljarder kronor, och man räknar med att spelandet kommer att öka via utländska och svenska spelbolag och spelsajter tillgängliga på internet. Minst 100 000 personer i Sverige har redan i dag ekonomiska, sociala och/eller personliga problem på grund av sitt spelande och ca 25 000 har så svåra problem att de kan betraktas som spelberoende. Inte minst de anhöriga drabbas svårt. Problemspelandet kan i dag betraktas som ett folkhälsoproblem. Statens folkhälsoinstitut har därför utarbetat ett informations- och handlingsprogram mot spelberoende. Manualen Till spelfriheten! har utvecklats med ekonomiskt stöd därifrån och har prövats helt eller delvis i pilotbehandling inom öppenvården i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Boken riktar sig till behandlare/terapeuter med KBT-inriktning samt social- och vårdarbetare med orienteringskurs i KBT eller KPT (kognitiv psykoterapi). Vissa delar kan även nyttjas för självhjälp eller i självhjälpsgrupper.

Liria Ortiz är leg psykolog med KBT-inriktning, verksam som kursledare och behandlare vid Beroendecentrum Stockholm. Hon är projektledare för Beroendecentrums spelberoendeprojekt i öppenvården, som initierats med medel från Statens folkhälsoinstitut och som syftar till att utveckla behandlingsmetoder vid spelberoende.