Bläddra

Tolkandets gränser : Berättelse och avgörande i den psykoanalytiska erfarenheten

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Tolkandets gränser : Berättelse och avgörande i den psykoanalytiska erfarenheten

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Med avstamp i den psykoanalytiska erfarenheten undersöker Jurgen Reeder i denna bok berättandets centrala betydelse för människan. I en psykoanalys växer och bearbetas den ursprungliga berättelsen, och att finna en ny berättelse och börja berätta på ett nytt sätt innebär en möjlighet för analysanden att förändras.

Författaren belyser de tillfällen när analytiker och analysand står inför ett avgörande, vad han kallar det etiska momentet, då kärnan i analysandens personlighet måste blottläggas och bemötas. Denna kritiska stund kan göra den analytiska erfarenheten ytterligt plågsam, eftersom analysanden för att komma vidare i sitt arbete måste ge upp livslångt närda förväntningar, krav och förhållningssätt.

Analysandens berättelse och analytikerns tolkande ligger som grund för det arbete som utförs i en psykoanalys. Analytikerns lyssnande hållning och de motsägelser och ofullständigheter som uppdagas i berättelsen tvingar analysanden att börja berätta sitt livs historia på ett nytt sätt. Efter en tid, när patient och analytiker bägge inser att det inte längre är meningsfullt att bygga ut eller revidera den redan existerande berättelsen om "vem jag varit för att bli den jag är", då kan man sluta sig till att tolkandet har uttömt sina möjligheter att komma till bättre förståelse och att berättelserna inte längre har något egentligt nyhetsvärde. I detta ögonblick ställs analysanden inför en etisk och existentiell uppgift att välja sin väg, som kan innebära både avgörande och försoning. Häri ligger en av grunderna till den frigörande potential som en psykoanalys erbjuder.


Jurgen Reeder är psykoanalytiker samt docent och forskare i pedagogik vid Stockholms universitet. Han är en av introduktörerna på svensk mark av Jacques Lacans nytänkande. På annat förlag har han tidigare utgivit Tala/lyssna (1988) samt Begär och etik (1990) och han har publicerat ett flertal artiklar i svensk och engelskspråkig fackpress. Han är en av grundarna av tidskriften "Divan" samt är numera en av redaktörerna för bokserien med samma namn.