Bläddra

Tomas Andersson Wij sjunger blues från Sverige

Kategorier: Konst Musik Musiker, sångare och grupper
Köp här

Tomas Andersson Wij sjunger blues från Sverige

Kategorier: Konst Musik Musiker, sångare och grupper
Köp här

Tomas Andersson Wij har sedan debuten med skivan Ebeneser 1998 visat att han är en unik röst i svenskt musikliv. När han tilldelades 2013 års Taubestipendium beskrev juryn honom som en rockpoet som med uppfriskande allvar framhärdar med dygder som musikalisk noggrannhet, tematisk räckvidd och existentiellt djup. I bokens elva kapitel presenterar Richard Ohlsson sin syn på TAW:s elva album.

Tomas Andersson Wijsjunger blues från Sverige är ingen biografi i traditionell bemärkelse - fokus ligger mer på konstnärskapet än konstnären. Här ges en unik insyn i bakgrunden till och själva inspelningarna av skivorna. Men framför allt är det här en bok om sångtexterna, som författaren Richard Ohlsson sätter in i ett större sammanhang. De filtreras genom annan musik, men även litteratur, film och filosofi. Detta breddar och fördjupar förståelsen av det universum som Tomas Andersson Wij rör sig i. När han berättar om sig själv och sina upplevelser berättar han också sanningen om dig och mig.

Författaren Richard Ohlsson är också bibliotekarie. Han har skrivit flera böcker om musik och sångtexter, bland annat Bruce Springsteen: 16 album (tillsammans med Janne Adeen) och Rockpoeter: från Armatrading till Young.