Bläddra

Trädgårdens hus

Kategorier: Livsstil, hobby och fritid Trädgård
Köp här

Trädgårdens hus

Kategorier: Livsstil, hobby och fritid Trädgård
Köp här
Detta är en lovsång till trädgårdens alla hus, vart och ett med sin speciella estetik och funktion. Lusthus, växthus, orangerier, koloniträdgårdshus, paviljonger, lekstugor och bodar, till och med garage och jordkällare kan räknas hit. Jordkällaren är köksträdgårdens underbara skafferi, enkelt formad som en kulle i en gräsbacke. Slutligen finns enstaka villor som utstrålar sinnebilden av ett trädgårdshus. Det existerar ett samband mellan dessa byggnader och trädgårdens gröna själ, de är nämligen en viktig del av det harmoniska trädgårdsrummet. Boken är rikligt illustrerad med fotografier och ritningar. Här får du inspiration och idéer till hur ett fyrtiotal trädgårdshus kan se ut, nya och gamla, de flesta med tillhörande grönskande trädgårdar.

Några citat ur boken:

"En så enkel byggnad som en vedbod skall inte nybyggas hur som helst, särskilt inte när den ingår i ett så anrikt sammanhang som här, nämligen Gustafsbergs gamla brunns- och badort".

"Blicken faller först på den gustavianska dubbeldörren, det enda som är gammalt på det vackra trädgårdshuset. även den stora trädgården är nyanlagd och på 1700-talsvis indelad i odlingskvartér".

"Hans lever som han lär. Här odlas allt naturenligt, trädgården är som ett strikt ekologiskt kretslopp. Alla hus har han byggt själv - villan, verkstaden, växthusen och jordkällaren".

"Ett sådant glashus fungerar nämligen också som ett rum för meditation och vila, ett växthus inte enbart för vin och fikon utan även för själens och tankens odling".

"Tänk er en nätt liten orangeribyggnad från 1790-talet, rosaputsad och med högsmala smårutiga fönster, brutet och valmat tak. Solljuset reflekteras och sprids in genom de djupa fönsternischerna mot vitkalkade stenväggar och terrakottafärgat tegelgolv. Skönare trädgårdsbyggnad kan jag knappast föreställa mig".

"På ett medvetet sätt har man integrerat husen som delar av trädgården. De vitkalkade husfasaderna fungerar som bakgrund och framhäver trädgården, som ljusa kulisser i en trädgårdsteater".

"Idén med de två trädgårdshusen är tilltalande, det känns nämligen som om de talar till varandra, som om de för en dialog kring prästgårdens gamla trädgård, där det förnämare lusthuset med lanternin på taket representerar den flärdfulla lustgården medan den enklare boden står för nyttan och köksgården".