Bläddra

Trädgårdsfesten och andra noveller

Kategorier: Klassiker Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt
Köp här

Trädgårdsfesten och andra noveller

Kategorier: Klassiker Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt
Köp här
Katherine Mansfield (1888–1923) är en av de främsta prosaisterna från den lit- terära modernismens glansålder kring 1920. Hennes sparsmakade novellkonst, som till en början inspirerades av Tjechov, väckte sådant gensvar att konkur- renten Virginia Woolf såg sig föranledd att beteckna den som ”hård” och ”grund”. Men Mansfields anseende har bara vuxit i takt med att komplexiteten och spännvidden i hennes insats har klarnat. I föreliggande urval ges prov på de olika novelltyper som har gjort henne berömd. Flera av dem har aldrig tidigare tryckts på svenska.