Bläddra

Trähus i Tallinn = Puumajad Tallinnas = Wooden houses of Tallinn

Kategorier: Konst
Köp här

Trähus i Tallinn = Puumajad Tallinnas = Wooden houses of Tallinn

Kategorier: Konst
Köp här
Utanför Tallinns medeltida stadsmur växte fram en rik och särpräglad trähusbebyggelse från slutet av 1800-talet och en bit in på 1900-talet. Arkitekterna var ofta ryssar eller balttyskar men också estländare. Andra världskriget innebar ett hårt slag för denna byggnation. Bara under en bombnatt i mars 1944 skadades en tredjedel av husen i Tallinn. Och den sovjetmakt som byggde nytt föredrog storskaliga betongbyggnader. De resterande trähusen gavs sällan något underhåll, vilket gör att de ännu står kvar men till stora delar är förslummade. Med de bättre konjunkturerna finns risken att också dessa hus försvinner och ersätts med nytt. Gösta Gierow har ägnat tid och möda åt att dokumentera trähusbebyggelsen i Tallinn i främst teckningar men också i färg och ord.