Bläddra

Tre planeter

Kategorier: Science fiction Skönlitteratur

Tre planeter

Kategorier: Science fiction Skönlitteratur
Våra forskare hittar ingen planet med ett intelligent liv. Beror det på att all intelligens strävar efter en välfärd som leder till deras undergång?
På planeten Gårda är forskarna eniga om att miljökatastroferna nu nått den nivå att planeten inte går att rädda. De har i sitt sökande efter en lämplig planet funnit två, Kryptus och Jorden.
Kryptus: Klimatet verkar bra. Flora och fauna är under utveckling. Saknar troligtvis intelligent liv.
Jorden: Har ett intelligent liv. En flora och fauna som väl skulle lämpa sig för att utveckla växt och djurlivet på Kryptus.
Man beslutar sig för att skicka ut forskare till dessa planeter.
Till Kryptus för att se närmare på klimatet och det organiska livet.
Till Jorden för att söka samarbete för uppbyggnaden av Kryptus livsvillkor.
Samtidigt arbetar en girig organisation för att överta makten.