Bläddra

Trollsländors flykt och andra essäer

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer Konst Konst: allmänt Reportage och samlingar av journalistiska texter
Köp här

Trollsländors flykt och andra essäer

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer Konst Konst: allmänt Reportage och samlingar av journalistiska texter
Köp här
Att se på konst och besöka gamla kulturmiljöer är en väsentlig och stimulerande del av vår resa genom livet. Konstverket är bärare av skönhet, har ett budskap som väcker tankar, känslor och kan ibland provocera.
Trollsländan med sin gracila skönhet är ett av de vackraste konstverken i naturen. Dess spröda kropp och korta liv leder tankarna till djupare frågor. Med sina eleganta, oförutsägbara rörelser i lufthavet påminner den om tankens fria flykt i en essä och har därför fått ge namn åt denna bok.
Här har jag samlat publicerade kulturartiklar från senare år samt en del nyskrivna. Urvalet spänner över vida fält – från eposet om Gilgamesh, Pehr Hörbergs kyrkomåleri, muslimsk konst, Cézannes, Ivar Arosenius och Erland Cullbergs måleri, dagens digitala konst och provokationskonst till det osannolika mötet med en ängel i Barcelona och målande elefanter på en konstutställning i Sydney.
Andra tar upp sonettkonsten i nutid och dåtid samt matematikens tidiga utveckling och begränsningar. Flera konstessäer skrevs då jag ingick i redaktionskommittén för årsskriften Konstvetaren. Några har också publicerats på kultursidorna i ÖC, DN och SvD.
Sune Axelsson har skrivit fyra diktsamlingar, två essäböcker, en novellsamling samt Bokens väg till läsaren och biblioteken. Han har forskarbakgrund men arbetar nu som författare och förläggare. Han har även studerat konstvetenskap och gått kurser i måleri.