Bläddra

Työyhteisötaidot

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Sociologi: arbete och arbetskraft
Köp här

Työyhteisötaidot

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Sociologi: arbete och arbetskraft
Köp här
Työyhteisötaidot -kirjassa tarkastellaan työn luonteen muutosta ja vuorovaikutusta, jotka vaikuttavat sekä työyhteisöjen toimintaan että alais- ja esimiestaitojen vaatimuksiin. Lisäksi pohditaan yksityisten, julkisten ja kolmannen sektorin organisaatioiden eroja ja erityisesti julkisen sektorin muutosmatkaa kohti liike-elämän oppeja. Johtamista tarkastellaan johtamiseen liittyvän vuorovaikutusosaamisen kautta, jossa tarvitaan sekä strategiaan, tulokseen, laatuun että inhimilliseen kohtaamiseen liittyvää ymmärrystä. Ajankäytön hallinta, osaamisen johtaminen ja työhyvinvoinnin edistäminen ovat työyhteisötaitojen kannalta keskeisiä teemoja. Kirjassa pohditaan myös työyhteisövuorovaikutuksen ansoja, johon kuka tahansa työyhteisön jäsen voi toiminnassaan kompastua. Kirja soveltuu laajasti eri alojen ammattilaisille, joita kiinnostaa työyhteisöjen kehittäminen sekä yksityisellä, julkisella että järjestösektorilla. Kirjasta hyötyvät myös korkeakouluopiskelijat, jotka opiskelevat työyhteisötaitoja ja johtamista tai henkilöstö- ja täydennyskoulutuksessa olevat. Lisäksi esimies- ja kehittämistehtävissä toimivat henkilöt sekä organisaatiomuutosten luotsaajat voivat löytää kirjasta oivalluksia arkipäivän työyhteisöongelmien ratkaisuiksi.