Bläddra

Tysk föreningsverksamhet i Finland och Sverige 1910-1950

Kategorier: Historia och arkeologi
Köp här

Tysk föreningsverksamhet i Finland och Sverige 1910-1950

Kategorier: Historia och arkeologi
Köp här

I det växande föreningslivet under andra hälften av 1800-talet bildades världen över, i kölvattnet av nationalismen och den ökade migrationen, etniska föreningar. De grundades av immigranter som främst ville bevara identitet, språk och kultur i ett för dem främmande land. Annette Forsén granskar här hur den politiska utvecklingen i Tyskland speglade sig i den tyska föreningsverksamheten i Finland och Sverige under åren 1910 till 1950, det vill säga under en period då Tyskland styrdes av fyra helt olika regimer. Tyngdpunkten i arbetet ligger på mitten av 1930-talet då den tyska föreningsverksamheten i Finland och Sverige långtgående likriktades, och främst på föreningarna i Helsingfors och Stockholm. För många blev upptakten till andra världskriget början på slutet, för andra något som de än idag bearbetar. Boken levandegör ett mindre känt, men ytterst aktuellt tema.

Annette Forsén är forskare i historia från Helsingfors universitet. Hon har publicerat ett antal artiklar och böcker om Tysklands inflytande i framförallt Finland under första hälften av 1900-talet.