Bläddra

Tystnaden talar : lyssna till budskapet i ditt inre

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Tystnaden talar : lyssna till budskapet i ditt inre

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
I den här mycket efterlängtade uppföljaren till Lev livet fullt ut av den enastående andliga läraren och mystikern Eckhart Tolle får vi redskap att kunna tränga djupare in i den visdom och det omdanande budskap som han presenterade på ett uttrycksfullt och tydligt sätt i sin första bok.
Även om Eckhart Tolles insikter tar oss ett steg ännu djupare inåt i Tystnaden talar och nya dimensioner uppenbaras och livsviktiga frågor begrundas, är det ännu lättare att ta till sig hans budskap i denna bok. Här formulerar han kortfattade kärnfulla verser eller poem som varierar från en rad till en sida om ett visst ämne.
Varje ingång eller portal är koncis och fullständig i sig, fast skarpsinnigt ordnade i tio sammanhängande ämnesområden från "Tystnad och stillhet" och "Bortom det tänkande intellektet" till "Relationer" och "Lidandet och slutet på lidandet". Vare sig varje del läses som en enhet för sig eller i en sammanhängande följd inom ett visst ämne, har dessa portaler en transformerande kraft som kan få läsaren att vakna upp till ett sant självförverkligande - att upptäcka sin sanna natur.
På samma gång är Tystnaden talar andligt insiktsfull och en verkligt praktisk bok. Eckhart Tolle visar hur man kan förhålla sig till andra i en relation med allt vad det innebär: hur man kan "vara med" döende människor, var vi finner visdomen, hur vi kan släppa taget om skuldkänslor och hur vi kan få kontroll över ett skenande sinne.
Underförstått, mellan orden och i den närvarande energin som orden bibringar finner vi stillhetens kraft. Detta vibrerande tillstånd av fullt ut levande liv finns bara här och nu och är ett med vårt sanna väsen - den allomfattande kraft ur vilken all skapelse föds.