Bläddra

UFB 2, Skolans författningar 2005 – höstutgåva : Skolans författningar ht 2005

Köp här

UFB 2, Skolans författningar 2005 – höstutgåva : Skolans författningar ht 2005

Köp här

En heltäckande författningssamling med de regler som gäller för grundskolan, gymnasieskolan och komvux. Även regler för friskolor samt för särskolan, specialskolan och sameskolan ingår. Innehåller kantrubriker och utförliga sakregister som gör det lättare att orientera sig i texten. Uppdateras 2 ggr/år. Höstutgåvan är inbunden och utkommer i september. För vårutgåvan se UFB 2vt SOS.Nytt i denna upplaga är för gymnasieskolans del bl.a. regler om ett kommunalt uppföljningsansvar för ungdomar upp till 20 år, nya belopp för friskolebidragen samt utvidgade bestämmelser om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande. När det gäller grundskolan har bl.a. krav på individuell utvecklingsplan för alla elever införts och även ändringar i åtskilliga bidragsbestämmelser. För förskolans del har bl.a. nya krav på kvalitetsredovisning införts.