Bläddra

UFB 2, Skolans författningar 2006 – höstutgåva : Skolans författningar ht 2006

Köp här

UFB 2, Skolans författningar 2006 – höstutgåva : Skolans författningar ht 2006

Köp här

En heltäckande författningssamling med de regler som gäller för grundskolan, gymnasieskolan och komvux. Även regler för friskolor samt för särskolan, specialskolan och sameskolan ingår. Innehåller kantrubriker och utförliga sakregister som gör det lättare att orientera sig i texten. Uppdateras 2 ggr/år. Höstutgåvan är inbunden och utkommer i september. För vårutgåvan se UFB 2vt SOS.I denna upplaga av UFB 2 har många ändringar gjorts i de författningar som ingår i boken sedan tidigare. Det gäller bl.a. skollagen, grundskoleförordningen, gymnasieförordningen, särskoleförordningen, förordningen om fristående skolor och förordningen om kommunal vuxenutbildning samt förordningen om kvalitetsredovisning inom skolväsendet och förordningarna om försöksverksamhet med lokala styrelser.En hel del av ändringarna som rör gymnasieskolan ska träda i kraft den 1 januari 2007 och gälla för utbildningar som påbörjas efter den 1 juli 2007. I samtliga paragrafer med ändringar som avser utbildningar som ska påbörjas efter den 1 juli 2007 framgår det tydligt vad som är den nuvarande och den kommande versionen av förordningarna.I boken har vi beaktat författningar som utkommit från trycket t.o.m. SFS 2006:1082 den 12 september 2006.