Bläddra

Ulf 85 – Då och nu; om avhandlingars beständighet

Kategorier: Juridik
Köp här

Ulf 85 – Då och nu; om avhandlingars beständighet

Kategorier: Juridik
Köp här
I Sverige är det få rättsvetenskapsmän som har varit aktiva så länge eller lotsat så många doktorander i hamn som Ulf Bernitz. I denna festskrift till Ulf på hans 85-årsdag samlas flertalet av hans doktorer och reflekterar över sina avhandlingars beständighet. Forskningsfrågor och slutsatser analyseras i en nutida kontext och det konstateras i många fall att de är lika relevanta nu som då. INNEHÅLL: Ulf Bernitz – En outtröttlig visionär Sven Norberg Då och nu – Några reflektioner över vad som skett med formskyddet sedan oktober 1984 Marianne Levin Marknadsföringsansvar, då och nu Mathias André Förlagsrätt decennier senare Jan Rosén Makt, rätt och liberalismens kris Ola Wiklund En gammal avhandling och några färska reflektioner om upphovsrättens närstående rättigheter Anna Hammarén. Thirty years of the Free Movement of Capital in the European Single Market Sideek M Seyad In dubio pro libertate Eva Edwardsson Una retrospettiva ai anni fiorentini: moderna mönster för regelskrivning om den inre marknaden Carl Fredrik Bergström Allmänna rättsprinciper i EU:s domstol – Från styrmedel till toppstyrning? Jörgen Hettne Suveränitetserosion? Avstannande eller eskalerande? Jaan Paju Gryningsräder – Snart ett minne blott? Helene Andersson Ulf Bernitz – Världens bästa handledare Pernilla Norman och Robert Moldén Ulfs doktorer