Bläddra

Uppdrag Afghanistan : bilder och berättelser från en internationell insats

Kategorier: Fredsbevarande operationer Krig och försvar Militära operationer Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Uppdrag Afghanistan : bilder och berättelser från en internationell insats

Kategorier: Fredsbevarande operationer Krig och försvar Militära operationer Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Boken Uppdrag Afghanistan är uppbyggd kring ett nav av berättelser i textens och bildens form. De berättar om hur det faktiskt kan vara att vistas i fientlig miljö, om uppdrag där man faktiskt inte vänjer sig eller vad det faktiskt betyder att lita – eller inte lita på – någon när det gäller. Och hur olika signalerna kan se ut. Det vi får läsa är fragment av ett större skeende i ett uppdrag med övergripande mål. I boken skymtar uppdraget inifrån, nedbrutet till några av de tusen enskildheter som ständigt utspelar sig. Det är ögonvittnesskildringar, men i efterhand. För i realtid handlade det inte om någon berättelse. Då stod allt på spel, som det ju alltid gör i realtid. I sitt förord skriver Peter Tillberg att vi med hjälp av berättelser från när det militära yrkeskunnandet prövas kan utveckla vår "förståelse, fantasi och föreställningsförmåga”. Militär utbildning och träning syftar ju bland annat till att öva upp en beredskap att möta det man inte känner till. Mycket måste sitta i kroppen, i gruppkänslan, i moralisk instinkt. Men kan man också reducera själva det okända – bli bättre orienterad, lära sig se mer? I det skarpa läget kommer ju ingen situation att träda fram och berätta för oss hur den ska uppfattas eller vilka krafter som jäser under ytan. Där är vi till sist bara hänvisade till vår egen förmåga att se, vårt omdöme. Att utbilda sitt omdöme måste gå vägen över de konkreta erfarenheterna. Frågan är bara hur mycket vi kan lära av andras? En uppenbar förutsättning är förstås att de som har något att berätta – de kunniga, de erfarna – också berättar. Mindre uppenbart är kanske att den mindre erfarna måste ha förmågan att knyta något av det till sig. Och det blir lite speciellt med erfarenhet som har utpekandet, vinken och berättelsen som form. Där måste man öva. Det är soldater med stor erfarenhet som har skrivit berättelserna i den här boken. Med rätt läsart kan de bli en guldgruva av arbetande exempel. Av Maria Hammarén som är docent i Yrkeskunnande och teknologi vid KTH. Hon har under en följd av år följt arbetet med skrivande bland soldater och officerare som tjänstgjort i Afghanistan. Hon har bland annat skrivit böckerna Skriva – en metod för reflektion och Språkfilosofi för personligt bruk.