Bläddra

Ur svenska hjärtans djup : reproduktion av samtida monarki

Kategorier: Antropologi Kulturantropologi och socialantropologi Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi och antropologi
Köp här

Ur svenska hjärtans djup : reproduktion av samtida monarki

Kategorier: Antropologi Kulturantropologi och socialantropologi Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi och antropologi
Köp här

Reproduktion av samtida monarki

Varför förvaras Carl XVI Gustafs använda servett i Livrustkammarens magasin? Varför är det så vanligt med porträtt av kungligheter på dass, och vad betyder det? Hur hanteras kungliga föremål i människors hem? Vad händer om kungen och drottningen kommer på besök i en kommun? Hur blir man en modern undersåte?

Monarkin i Sverige är en hållbar och populär företeelse, trots att den utmanar moderna ideal om alla människors lika värde. I centrum för denna paradox står den kungliga statusen. I den här studien visar etnologen Mattias Frihammar fram kunglighet som en social konstruktion som får mening genom människors agerande och tänkande och som finner kraft i den miljö som omger oss.

Studien bygger på ett brett etnografiskt material. Författaren har bland annat under drygt ett år följt förberedelsearbetet i en kommun inför ett kungligt besök. Han har närvarat under firandet av kungliga födelsedagar på borggården vid Stockholms slott, under den så kallade Victoriadagen på Öland och på gudstjänsten i Storkyrkan som föregår riksdagens öppnande. Den kungliga medverkan vid nationaldagsfirandet på Skansen ingår i studien liksom några mediehändelser och enskilda människors berättelser om monarkin och kungahuset.

Ur svenska hjärtan djup är en saklig studie som tar seriöst på ett samhällsfenomen som ibland beskrivs som oförargligt, men som alltid väcker starka känslor: kungligheten i vår tid. Den grundläggande frågeställningen genom hela undersökningen lyder: Vad gör människor med kunglighet? Och vad gör kunglighet med människor?

Mattias Frihammar är etnolog vid Stockholms universitet. Ur svenska hjärtans djup är hans doktorsavhandling.