Bläddra

Utbildningsväsendets författningsböcker. 2005/06. D. 6, Rättspraxis i skolan 2005/2006

Köp här

Utbildningsväsendets författningsböcker. 2005/06. D. 6, Rättspraxis i skolan 2005/2006

Köp här

Innehåller rättspraxis inom skolans område, bl.a. vad gäller mottagandefrågor, särskilt stöd, kränkande behandling, utbildningens utformning, tillsyn, elevers uppförande, ingripande mot elever samt handläggning, offentlighet och sekretess. Ett stort antal beslut från Skolverket, Överklagandenämnden och Justitieombudsmannen (JO) har sammanställts under olika ämnesrubriker. Sedan en tid tillbaka har praxis som rör barnomsorg och fristående skolor förts in i boken.
Innehåller utförliga sakregister för att det ska vara lättare att orientera sig i materialet. Uppdateras årligen. I år 40 nya beslut!
Nytt i denna upplaga är hänvisningar till lagrum och sökord i anslutning till varje beslut!
Sammanställningen är gjord av Lars Werner, f.d. verksjurist på Skolverket, Carl-Gustaf Tryblom, JO, Maria Mindhammar, jurist på Skolverket samt Kim Lundgren, jurist på Skolväsendets Överklagandenämnd.