Bläddra

Utsatthet och ansvar : flickan med svavelstickorna i vår tid

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
Köp här

Utsatthet och ansvar : flickan med svavelstickorna i vår tid

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
Köp här

HC Andersens saga ”Den lilla flickan med svavelstickorna”, som återges här, griper trots tidens gång tag i oss, då den handlar om frågor som mänsklig utsatthet, livets slutskede, etik och moral, lidande och hopp. Den berör också barns rättigheter, klassklyftor och bristen på jämlikhet. Förutom olika konstnärliga tolkningar har sagan gett upphov till forskares perspektiv på hur det är att vara människa i dagens välfärdssamhälle och hur ansvaret för människor i ogynnsamma levnadsomständigheter ter sig i. De täcker ett brett område – från juridik, ungdomsvård, socialtjänst och palliativ vård till litteraturteori och etik. En tyngdpunkt ligger på etiska och allmänfilosofiska reflexioner.  

Boken vänder sig till forskare, lärare och studenter vid högskolan, samt till yrkesverksamma inom diakonal praktik, socialt arbete, vård och omsorg, folkhälsoarbete och polisarbete. Den riktar sig också till alla som är intresserade av hur litteraturen kan bidra med perspektiv på etiska, existentiella och socialpolitiska frågor.

-----

Författarna är verksamma vid Ersta Sköndal högskola i Stockholm. Människan i välfärdssamhället är det område högskolan särskilt vill bli förknippat med.

Gunilla Silfverberg, professor i vårdetik

Mats J. Hansson, docent i teologisk etik

Sofia Morberg Jämterud, teologie doktor

Moira von Wright, professor i Människan i välfärdssamhället

Jennifer Bullington, professor i psykosomatik

Emmanuel Hjelm, Maria Resén, Fredrika Jevrell, Eva-Lotta Bengtsson, Victoria Grahn Sherin och Saneh Nordenmark – studenter vid socionomprogrammet

Johanna Schiratzki, professor i välfärdsrätt 

Rebecka Andersen och Anna O'Sullivan, doktorander i Människan i välfärdssamhället

Maria Eriksson, professor i socialt arbete

Susanne Larsson, doktorand i Människan i välfärdssamhället

Titti Melin-Johansson, professor i vårdvetenskap med inriktning mot palliativ vård

Lennart Nordenfelt, professor i hälso- och sjukvårdens teori


Oskar Ekberg, professor i piano