Bläddra

VÅLDET : en bok om det som lockar, smärtar och skrämmer oss

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

VÅLDET : en bok om det som lockar, smärtar och skrämmer oss

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

De möttes genom kampsporten som tonåringar och en stor del av deras relation har alltid handlat om våld. Nu, över trettio år senare, diskuterar Musse Hasselvall och Robert Svensson vad det egentligen är de har sysslat med. Från att ha varit glada försvarare av kampsporten så ser de idag annorlunda på den och på våldet i stort; varför lockar och intresserar det oss så och vad betyder det egentligen för människor?

Med Våldet har vännerna skrivit en bok som knyter an till exempelvis Med uppenbar känsla för stil. Deras bok handlar om något som berör oss alla, inte minst yngre män de som oftast ägnar sig åt och blir offer för våld. Musse Hasselvall och Robert Svensson undersöker öppet och personligt manlighet och varför våld och våldskapital kan framstå som så attraktivt och attraherande. Men också hur det kanske rentav är en sorts drift som vi måste lära oss förstå, bemästra och prata om precis som vi gör med sexualiteten. För våldet finns där i olika former överallt omkring oss, till och med undertryckt i våra mest vardagliga och städade relationer.

 

Författarna är befriande öppna och ärliga med sig själva, och mot oss./.../ som prolog presenterar de elva enkla tips, en sorts levnadsregler som gjort livet enklare för oss. Just här kan finnas en bakväg för unga människor in i det här samtalet. Och det är vuxenvärldens roll att fösa in dem i det, genast." Niklas Wahlöf, Dagens Nyheter

 

Språket i Våldet. En bok om det som lockar, smärtar och skrämmer oss är lättfattligt och dispositionen pedagogisk. Författarnas egna tankar och erfarenheter beskrivs, inte sällan i otvungen dialogform dem emellan. Bokens perspektiv är brett och nedslag i centrala begrepp och annan litteratur görs också, varför innehållet känns heltäckande. Temat är ytterst aktuellt och bidrar till att öka förståelsen av våld på såväl individuell som strukturell nivå. BTJ, som ger Våldet 4 av 5 i betyg.